password save
 
 
 
 
 
 

 
연구문헌잡지 > 상세
  연구문헌 >잡지 [10456]   
기사명   高精細画像で甦る150年前の幕末・明治初期日本 ブルガー&モーザーのガラス原板写真コレクション / 文献抄録
저자명   山崎幹泰
발행사   日本建築学会
수록사항   日本建築学会建築雑誌, v.133 n.1718(2018-12)
페이지   시작페이지(53) 총페이지(1)
ISSN   00038555
주제분류   建築計画 
소장처   日本建築学会